domingo, 1 de julio de 2012

un Kit Kat

Moitas cousas quedan no tinteiro e moito traballo perdido, moitas noites soñando esperto.
Non son has fotos da miña vida pero nelas hai parte dela. Moitas poderían mellorar pero cecais xa non serían as mesmas.
Espero seguir coa mesma paixón afotando cada intre coma se fose o último.

Muchas cosas quedan en el tintero y mucho trabajo perdido, muchas noches soñando despierto.
No son las fotos de mi vida pero en ellas hay parte de ella. Muchas podrían mejorar pero quizás ya no sería las mismas.
Espero seguir con la misma pasión afotando cada instante como si fuera el último.coa Luz da Noite from Dani Caxete on Vimeo.

4 comentarios: